Hogere intelligentie bij studenten in Cambodia

Deze studie werd uitgevoerd onder Cambodjaanse studenten tijdens een jaar van extra studies in voorbereiding voor het college. Studenten die  de Transcendente Meditatie-programma leerden toonde een significante toename in intelligentie testscores na drie maanden, in tegenstelling tot andere studenten die dienden als controle groep. (p=.001)

Referentie: Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995.

Snellere groei van intelligentie bij scholieren in Taiwan

362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief 2 schalen van intelligentie, “practical intelligence” p=.00009 en “fluid intelligence” p=.001.  De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress tegenover de controlegroep.

Referentie: Intelligence 29: 419–440, 2001.

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.

 

Referentie: Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

relatie tussen lengte van beoefening TM-sidhi programma en groei creativiteit

De lengte van praktijk van het TM-Sidhi-programma (aantal maanden na instructie) bleek significant gecorreleerd te zijn met zowel hogere intelligentie als een hogere creativiteit, rekening houdend met een correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, motivatie, en eerdere lengte van de praktijk van het Transcendente Meditatie-programma .

Referentie: The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985.