Efficiënter leren van nieuwe concepten

Universitaire studenten die het TM-Sidhi-programma leerden namen aanzienlijk toe op een index van de efficiëntie van het leren van een concept in vergelijking met een gematchte controlegroep studenten van dezelfde universiteit.

 

 

Reference: International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981.