Hoe werkt het?

Indien een school van start gaat met het invoeren van de Transcendente Meditatie techniek als deel van het curriculum, moet het curriculum aangepast worden, zodat er 2 “periodes van stilte” kunnen komen: in de ochtend, voor de eerste les, en in de namiddag na de laatste les. Deze periodes duren meestal 10 tot 15 minuten. (Ideaal kan een kind evenveel minuten mediteren als zijn leeftijd, dus een kind van 12 jaar zal 12 minuten mediteren.). Voor het gevorderde TM-Sidhi programma, dat kinderen kunnen leren vanaf 16 jaar, moet men 2 keer 45 minuten nemen.

Transcendente Meditatie een deel van het onderwijs maken gebeurt in verschillende stappen.

1. Schooldirecteur en een deel van de leraren leren zelf de TM techniek, zodat zij voor zichzelf kunnen ervaren welke positieve veranderingen transcenderen kan brengen in hun leven. Dit zal hun de motivatie geven om het aan de rest van de school aan te raden.

2. Andere leerkrachten leren de TM techniek, tot tenminste de helft van de leerkrachten het beoefend.

3. Men stelt het voor aan de ouders van de kinderen. Kinderen kunnen de techniek alleen leren met schriftelijke toestemming van de ouders.

4. De periode van stilte wordt een deel van het curriculum. Indien kinderen initieel niet wensen deel te nemen aan de TM beoefening, of geen toestemming krijgen van hun ouders, dan kunnen zij tijdens die 10 minuten gewoon stil een boek lezen. De algemene ervaring is dat zeer snel alle kinderen willen meedoen, omdat ze van hun vrienden horen dat het heel aangenaam is om te beoefenen.