Hoger IQ bij universiteitsstudenten in de V.S.

Ontwikkeling van intelligentie-verhoogd IQ bij universiteits studenten.

Universitaire studenten die  Maharishi’s Transcendente Meditatie en TM-Sidhi-programma beoefenden hadden een aanzienlijk toegenomen IQ. Deze studenten waren ouder dan 18 jaar, dus een toename van IQ was  theoretisch gezien niet meer mogelijk. Bij een controle groep was er inderdaad geen stijging meer. Het verschil tussen de TM groep en de controle groep had een p waarde <.0001 (wat is een p-waarde?)

Referentie: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.