TM onderzoek: Betrouwbaar

Iedereen kan met wetenschappelijk onderzoek bewijzen wat ze willen. Daarom is het belangrijk dat het onderzoek zelf betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Transcendente Meditatie onderzoek toont niet alleen uitzonderlijke resultaten aan, maar scoort ook zeer goed op de criteria die betrouwbaarheid van onderzoek bepalen.

1. Onafhankelijke replicatie

Als één universiteit of onderzoeks instelling een bepaald resultaat vindt, dan kan men met vrij hoge zekerheid zeggen dat dit resultaat betrouwbaar is. Als hetzelfde resultaat echter bevestigd wordt door 15 verschillende universiteiten, die allemaal volledig onafhankelijk van elkaar werken, dan kan men met veel meer zekerheid zeggen dat het resultaat universeel betrouwbaar is, en dat het zal werken onafhankelijk van culturele achtergrond.

Met 600 onderzoeken zou Transcendente Meditatie wel eens één van de meest onderzochte fenomenen in de geschiedenis van de wetenschap kunnen zijn.

In het totaal zijn er gedurende de laatste 40 jaar meer dan 600 onderzoeken (lijst onderzoeken) uitgevoerd aan meer dan 200 verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen in 35 landen rond de wereld (lijst van universiteiten) die de effecten van de Transcendente Meditatie techniek bevestigen op alle gebieden van het leven. Daarmee zou Transcendente Meditatie wel eens één van de meest onderzochte fenomenen in de hele geschiedenis van de wetenschap kunnen zijn. De reden waarom er zo veel onderzoek is, is omdat deze techniek een holistisch effect heeft. Het beïnvloedt zo veel verschillende gebieden van het leven tegelijkertijd, dat er telkens wel een nieuw onderwerp voor onderzoek kan gevonden worden. Ook zijn heel veel van de voordelen in vele gevallen niet één of twee keer maar tientallen keren bevestigd door allemaal onafhankelijke onderzoeks instellingen.

Wetenschappelijk onderzoek geeft meer betrouwbaarheid aan een resultaat omdat men gaat spreken over gemiddelden. Verschillende mensen hebben altijd verschillende resultaten, sommige zullen betere resultaten hebben dan anderen. Betere en minder goede resultaten worden door een onderzoek echter samengebracht tot een gemiddeld resultaat, wat een veel realistischer beeld gaat geven over het effect dat men kan verwachten dan wanneer men alleen de beste resultaten toont.

Maar bij het Transcendente Meditatie onderzoek gaan we in heel wat gevallen zelfs de resultaten kunnen voorstellen door middel van meta-analyses van verschillende studies. Meta-analyses berekenen de effectgrootte van elke individuele studie en maken hiervan een gemiddelde. Het zijn dus gemiddelden van gemiddelden. Ze geven dus een resultaat dat nog veel betrouwbaarder is. Meta-analyses zijn ondermeer uitgevoerd voor het effect van TM op bloeddruk, angst, tabak-, alcohol-, en drugsverslavingen, en zelf-actualisatie.

2. Kans op toeval (p-waarde)

De kans op toeval is een statistische berekening die aangeeft hoe groot de kans is dat een bepaald resultaat is bekomen per toeval, en niet door de oorzaak die men onderzoekt. Voor een wetenschapper is de kans op toeval van een resultaat over het algemeen minstens even belangrijk, zoniet belangrijker, dan het bekomen resultaat zelf. De consensus is dat men pas mag spreken van een significant resultaat als de kans op toeval kleiner is dan 5 op 100. Dit wordt meestal aangegeven door p<.05. (p staat voor het engelse probability) Dit komt op hetzelfde neer als zeggen dat men 95% zeker is dat het resultaat wel degelijk bekomen is door de oorzaak die men heeft voorgesteld. Hoe kleiner de p waarde, hoe groter de zekerheid, dus p<.01 is een beter resultaat dan p<.05 en p<.001 is een beter resultaat dan p<.01.

De kans op toeval wordt kleiner als het resultaat groter (meer uitzonderlijk) is en meer consistent is over verschillende experimenten.

Een simpel voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een farmaceutisch bedrijf een nieuwe pil creëert waarvan ze beweren dat het mensen gelukkiger maakt. Ze geven die pil aan één persoon, meten de dag voor hij de pil neemt en de dag erna, en merken dat de persoon zich gelukkiger voelt. Kan het bedrijf dan zeggen “Joepie, het werkt. Laat ons een paar miliard gaan verdienen”? Neen, natuurlijk niet, want het effect kon toeval zijn. Stel dat de proefpersoon die dag dat hij de pil nam net een promotie kreeg op het werk, of verliefd werd op iemand. Maar stel nu dat die persoon na het nemen van de pil zich gelukkiger voelde dan ooit tevoren (groter effect) en dat die persoon zich continue gelukkiger voelt over een lange periode dat hij de pil neemt, bijvoorbeeld een maand lang. Dan gaat de kans op toeval drastisch naar beneden. De kans dat het wel degelijk de pil is die het effect creëert wordt veel groter. En stel nu dat 100 mensen de pil nemen en ze voelen zich allemaal gelukkiger dan ooit tevoren? Dan wordt de kans op toeval wel echt klein.

p-waardes bij TM onderzoek zijn vaak uitzonderlijk klein, wat een uitzonderlijk effect aantoont met een hoge consistentie.

Probability of de p waarde van het onderzoek is erg belangrijk als het op onderzoek rond Transcendente Meditatie aankomt, omdat de p- waarden heel vaak uitzonderlijk klein zijn, soms tot 500 keer kleiner dan de norm. (p<.0001 tegenover p<.05) Dit wil zeggen dat er een uitzonderlijk groot effect is (een sterke verbetering) en dat dit effect zeer consistent is over een grote groep mensen. Men kan met andere woorden met een heel hoge graad van betrouwbaarheid stellen dat Transcendente Meditatie een zeer grote verbetering kan teweeg brengen.

3. Publicatie door een wetenschappelijk tijdschrift

Wetenschappelijke vaktijdschriften spelen een zeer belangrijke rol in de wetenschap. Zij handelen als een soort filter om de wetenschap te beschermen tegen onderzoeken van lagere kwaliteit. Een onderzoek wordt over het algemeen pas serieus genomen in wetenschappelijke kringen als het gepubliceerd wordt in zulk een vaktijdschrift.

Vooraleer een tijdschrift een onderzoek aanvaardt voor publicatie gaat het onderzoek door een proces van “peer reviewing”. Het wordt zorgvuldig nagekeken door andere experten in dezelfde branche die dan hun mening geven of het onderzoek aan alle standaarden van de wetenschap voldoet. Hoe prestigieuzer het tijdschrift, hoe zorgvuldiger dit proces gebeurt, gezien zij hun reputatie linken aan wat ze publiceren. Alleen als het onderzoek als kwalitatief hoogstaand aanvaard wordt, wordt het gepubliceerd.

TM onderzoek is verschenen in meer dan 350 publicaties door vaktijdschriften.

Onderzoek rond de Transcendente Meditatie techniek is gepubliceerd in meer dan 350 verschillende publicaties (lijst van publicaties) door meer dan 160 verschillende vaktijdschriften rondom de wereld, inclusief zowat alle meest prestigieuze tijdschriften. (lijst van tijdschriften). Dit is een uitzonderlijk hoog aantal publicaties rond één onderwerp.

Sommige van de 600 studies die niet gepubliceerd zijn door de vaktijdschriften, zijn echter wel gepubliceerd in een aparte uitgave: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM sidhi program: Collected Papers, zodat ze toch beschikbaar zijn en een zekere graad van betrouwbaarheid hebben.

4. Hoge kwaliteit van onderzoek

De bedoeling van onderzoek is om een objectief resultaat te krijgen, maar niettemin zijn er altijd subjectieve elementen, zoals de verwachtingen van de proefpersonen (placebo effect) of van de onderzoeker. Dit kan vooral het geval zijn als het onderzoek uitgevoerd is aan een instituut van de Transcendente Meditatie organisatie zelf, zelfs al is dat in slechts 10% van alle onderzoeken het geval. De kwaliteit van het onderzoek speelt dus een extra rol in het garanderen van de objectiviteit, voor zover deze nog niet gegarandeerd zijn door de 3 eerdere factoren (onafhankelijke replicatie, lage p waarde en publicatie).

Vele studies van TM zijn van de hoogste kwaliteit, zogenaamde Single Blind Randomnized Controlled Trials, of RCT’s, studies met willekeurig geselecteerde controlegroepen, waar de onderzoeker zelf niet weet wij bij welke groep hoort. Maar een meer gedetailleerde analyse van al het onderzoek toont dat zelfs studies die niet aan deze hoge kwaliteitsnormen voldoen, een heel betrouwbaar beeld kunnen geven, zelfs als ze uitgevoerd zijn aan een insituut van de Transcendente Meditatie organisatie zelf. Hier zijn een aantal zeer bemoedigende trends die men in grotere analyses van TM onderzoek heeft ontdekt, waaruit blijkt dat er van geen bevooroordeling van onderzoekers of placebo effect sprake kon zijn(meer details en referenties hier)

1. Studies van een hogere kwaliteit hebben een beter resultaat. Als er bevooroordeling van de onderzoekers zou zijn, zou het omgekeerde voorvallen.

2. Onderzoekers met een neutrale of negatieve houding tegenover TM hadden een beter resultaat dan onderzoekers die gelinkt zijn aan de TM-beweging.

3. Diegenen met lage verwachtingen over de TM techniek voor ze het leerden hadden hetzelfde resultaat als diegenen met hoge verwachtingen. (geen placebo)

4. Het effect werd groter naargelang men de techniek langer beoefende.

5. Het effect is groter bij regelmatige TM beoefenaars dan bij onregelmatige beoefenaars.

Onderzoek in samenwerking met het National Institute of Health in de V.S.

Het Amerikaanse National Institute of Healt, bekend om zijn hoge onderzoeks-standaarden, heeft meer dan 24 miljoen USD toegekend om TM onderzoek te ondersteunen.

Het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) is één van de grootste en meest prestigieuze onderzoeks instellingen van de regering voor gezondheid in de wereld. Zij staan bekend om hun enorm hoge standaarden voor onderzoek. Zij stellen fondsen ter beschikking om onderzoek te ondersteunen als de onderzoekers een hoge standaard kunnen aantonen en als de onderzochte methode de moeite waard kan zijn voor de volksgezondheid. Vele organisaties vragen fondsen aan bij deze instelling, slechts zeer weinige krijgen ze toegekend.

Dit maakt het al te meer indrukwekkend dat de NIH over de laatste 20 jaar meer dan 24 miljoen dollar heeft toegekend om TM onderzoek te ondersteunen. Sommige van de meest indrukwekkende onderzoeken in de laatste 10 jaar, zoals de onderzoeken naar hartklachten, hoge bloeddruk, aderverkalking, diabetes en veroudering, zijn gebeurd in samenwerking met het NIH.

Zijn er ook studies die geen resultaat gevonden hebben?

Ja, gedurende de laatste 40 jaar onderzoek zijn er een aantal studies verschenen die geen resultaat konden vinden bij Transcendente Meditatie beoefenaars, maar in tegenstelling tot de studies die wel resultaat toonden waren deze studies van twijfelachtige kwaliteit, met twijfelachtige bedoelingen (bijvoorbeeld omdat de onderzoekers gelinkt waren aan de farmaceutische industrie) en konden ze niet onafhankelijk bevestigd worden.

Het heeft dus niet veel zin om hier veel aandacht aan te besteden. Bronnen die dit wel zouden doen zijn wellicht zelf niet op de hoogte van alle feiten.