Pionier van
Stressvrije scholen
programma komt naar
België: bekijk de video

Dr. Ashley Deans, directeur van één van de meest succesvolle scholen ter wereld beschrijft het geheim van zijn succes, en hoe ook Belgische scholen hier gebruik van kunnen maken

Bekijk de video

Transcenderen: Een praktische methode voor stressvrije scholen

700 scholen rond de wereld gebruiken het al, hon-

derden wetenschappelijke studies hebben het beves-
tigd, en meer en meer regeringen ondersteunen het.
Transcenderen, de unieke bewustzijnstoestand die
bereikt wordt door beoefening van de Transcendente
Meditatie (TM) techniek, blijkt iets zeer goed te doen
voor kinderen.

Lees de succesverhalen over TM in het onderwijs.

 1. Al eeuwenlang omschreven als de hoogste menselijke ervaring, essentieel voor onze volledige ontwikkeling.
  Transcenderen heeft de mensheid gefascineerd sinds het begin der tijden, maar de systematische methode om het te kunnen ervaren is doorheen de tijd verloren gegaan.
  Nu dat een betrouwbare methode is herontdekt, met de Transcendente Meditatie techniek, konden wetenschappers ook de effecten ervan beginnen onderzoeken, op lichaam, geest, en hersenen. Zo konden ze wetenschappelijk bevestigen dat transcenderen inderdaad aan alle beloften voldoet. lees meer
 2. De echte ervaring van jezelf zijn.
  Van zodra we uit onze bewusteloze slaap wakker worden is de aandacht altijd naar buiten gericht, weg van onszelf, naar wat we waarnemen, doen of denken. Transcenderen is een toestand waar de geest thuis komt, een toestand waar we niets waarnemen, doen of denken, een toestand van zuiver zijn, zuiver jezelf zijn. lees meer
 3. Kan alleen op een natuurlijke manier bereikt worden.
  Transcenderen is een toestand vrij van gedachten, van zuivere stilte. Deze toestand kan alleen bereikt worden op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier. De minste inspanning die we zelf doen houdt de geest actief, en verhindert net de ervaring van het transcenderen.
  De ervaring van transcenderen verloren is gegaan omdat de volledig natuurlijke methode om er te geraken verloren is gegaan en men de geest begon te controleren. lees meer
 4. Diepe rust = verwijderen van diepe stress.
  De meest efficiënte manier om stress te verwijderen is de meest natuurlijke manier. Het lichaam zal zich automatisch “ont-spannen”, stress en spanningen verwijderen, als het in een ontspannen toestand is, als het rust ervaart.
  De rust die men ervaart als men transcendeert is vele malen dieper dan de rust die men met relaxatiemethoden kan bekomen, of tijdens de slaap. Dit geeft ons lichaam de kans om onze diepste stress te verwijderen. Zelfs traumatische stress, waar jarenlange slaap (of therapie) niet bij kan, smelt spontaan weg. Lees meer;
 5. Diep innerlijk gevoel van geluk en vrede.
  Al eeuwenlang wordt transcenderen geassocieerd met een gevoel van diep innerlijk geluk en vrede, een zeer aangename ervaring. Vandaag kan dit gemakkelijk objectief gemeten worden. Stresshormonen verminderen significant tijdens TM beoefening, terwijl het gehalte van gelukshormonen significant stijgt. lees meer
 6. In contact met onze ware natuur.
  De oudste geschriften ter wereld en de laatste nieuwe ontdekkingen in de wetenschap duiden beiden op een realiteit waar menselijk bewustzijn kan omschreven worden als een golf op een oceaan van universeel bewustzijn. Transcenderen is een ervaring van de golf die tot volledige stilte komt, en samensmelt met de oceaan. Op dat moment ervaren we onze ware natuur. Alle effecten die men bij het transcenderen heeft ontdekt zijn in essentie de kwaliteiten van die oneindige oceaan die verlevendigd worden in ons bewustzijn: grenzeloze intelligentie en creativiteit, verbondenheid (liefde), gelukzaligheid, en vrede. Lees meer;
 7. Ontwikkelt ons volledig hersenpotentieel.
  In punt 6 beschrijven we hoe transcenderen in essentie een ervaring is van eenheid met de bron van alles. Dit is niet alleen een mooi concept, maar een praktische realiteit, met direct meetbare effecten op de hersenen. Ons volledig hersenpotentieel wordt systematisch ontwikkeld, zelfs onze zogenaamde “verborgen reserves” (zoals men kan meten via MRI scans), en onze hersenen beginnen meer als één geheel te functioneren (zoals gemeten door EEG coherentie). Lees meer
 8. De snelste weg naar een betere wereld
  Telkens wij transcenderen heeft dit niet alleen een sterk positief effect op onszelf, maar ook op onze omgeving. Dit effect blijkt zo sterk te zijn dat een relatief kleine groep van gevorderde TM beoefenaars een positief effect kan uitoefenen op de hele bevolking. Uit 40 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat transcenderen de snelste, meest betrouwbare en goedkoopste methode ooit onderzocht is om een betere wereld te creëren. lees meer
 1. TM heeft niets te maken met wat men vandaag onder “meditatie” verstaat.
  Wanneer men vandaag aan “meditatie” denkt, denkt men meestal aan een vorm van controleren van de geest, de geest forceren om in een toestand van stilte te komen. TM daarentegen, is de herontdekking van de volledig natuurlijke methode om de geest vanuit zijn eigen natuur te laten transcenderen, volledig moeiteloos. Meer dan 40 jaar vergelijkend onderzoek heeft aangetoond dat deze natuurlijke manier van meditatie zoveel effectiever is dan andere meditatietechnieken dat er zelfs geen vergelijking mogelijk is. Lees meer.
 2. Een techniek: geen religie of levenswijze.
  TM leren vereist geen enkele verandering in levensstijl of religie. Het is een zuiver praktische techniek die in alle culturen en religies beoefend wordt om te transcenderen. En door te transcenderen worden we net meer onszelf. Lees meer.
 3. Eenvoudig, aangenaam en effectief: iedereen kan het leren, resultaten vanaf eerste zitting.
  Iedereen die kan denken kan TM leren en het succesvol beoefenen, met onmiddellijke resultaten. Er moet niets geoefend worden, het is alleen maar een kwestie van een proces in gang zetten dat de geest al instinctief kent. TM beoefening vraagt geen speciale zithoudingen, gewoon comfortabel op een stoel. Lees meer.
 4. Sinds 1958 door 6 miljoen mensen geleerd.
  Sinds Maharishi Mahesh Yogi de Transcendente Meditatie techniek in 1958 in het westen begon te onderwijzen hebben meer dan 6 miljoen mensen van alle culturen en religies deze techniek geleerd en succesvol beoefend, inclusief ongeveer 100.000 in de Benelux.
 5. Ondersteund door regeringen, beroemd-heden, de pers, wetenschappers en dokters.
  Meer en meer regeringen ondersteunen het gebruik van TM in publieke instellingen, vooral in het onderwijs. Ook heel wat beroemdheden beoefenen en ondersteunen TM, en er zijn duizenden positieve artikels over verschenen in de internationale pers. Wetenschappers en dokters ondersteunen het vanwege de vele wetenschappelijke onderzoeken die de effectiviteit bewijzen. Lees meer.
 6. Onderwezen door getrainde professionals.
  TM perfect onderwijzen zodat de beoefening ervan volledig moeiteloos en natuurlijk is vereist een persoonlijke training, omdat iedereen anders is, en op zijn eigen manier naar dat natuurlijk proces geleid moet worden. De ervaring van het transcenderen is verloren gegaan enkel en alleen omdat er geen leraren meer waren die de techniek correct konden onderwijzen.Er zijn intussen wereldwijd 40.000 TM leraren opgeleid, die deel uitmaken van een wereldwijde vereniging zonder winstoogmerk.Lees meer.
 7. Wetenschappelijk bevestigd: 600 studies.
  Gedurende de laatste 40 jaar hebben meer dan 600 onderzoeken aan 250 verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen de effecten van de TM techniek bevestigd. Meer dan 30 onderzoeken hebben de voordelen van TM in het onderwijs bevestigd. Lees meer.
 8. Terugbetaald door ziekenfondsen?
  Er is meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs dat ziekenfondsen, en dus ook de Belgische belastingbetaler, zeer veel geld zouden uitsparen door TM terug te betalen, wat in verschillende andere landen dan ook al gebeurt. In België is dit nog niet het geval, maar daar komt hopelijk snel verandering in.Er is op dit moment wel een speciale sponsoring mogelijk voor scholieren, leerkrachten en ander onderwijs personeel via de David Lynch Foundation.Lees meer.