4. Diepe rust = verwijderen van diepe stress

Geest en lichaam werken samen. Waar de ene gaat volgt de andere. Wanneer de geest zijn natuurlijke weg kan volgen om te transcenderen en die zuivere innerlijke stilte te ervaren, dan gaat de geest daar zeer snel naartoe gaan, en dan wordt het lichaam letterlijk meegetrokken. Zo brengen we ook het lichaam in een toestand van zeer diepe fysieke relaxatie.

deep-restLichamelijke rust kan gemakkelijk objectief gemeten worden. In 1971 publiceerden de prominente tijdschriften Science en Scientific American een experiment van UCLA en Harvard Medical School waar via een dalend zuurstofverbruik werd aangetoond dat tijdens TM beoefening het lichaam bijna onmiddellijk een toestand van zeer diepe innerlijke rust ervaart, tot 2 keer zo diep dan de diepste rust tijdens slaap, gewoonlijk pas bereikt na vele uren slaap. Dit onderzoek is intussen door tientallen andere onderzoeken wereldwijd bevestigd. Transcenderen creërt een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke rust.

Rust of ontspanning is de tegenhanger van stress. Het lichaam begint automatisch alle opgehoopte spanningen te neutraliseren, of te “ont-spannen” zo gauw het ontspanning ervaart.  Slaap is echter een onbewust proces. Het lichaam ervaart enige rust, doch slechts geleidelijk en langzaam, en niet zo diep. Tijdens TM beoefening gaan we de geest bewust naar binnen richten, en laten we hem vanuit zijn eigen verlangen om “thuis te komen” naar die toestand van totale innerlijke stilte gaan. Dit bewust proces gebeurt veel sneller en gaat veel dieper. Daardoor komt ook het lichaam in een veel diepere rust, en krijgt het de kans om zelfs de diepste stress, zelfs traumatische stress, los te laten.

Dit proces is zo efficiënt dat zelfs oorlogsveteranen, die lijden aan extreme vormen van posttraumatische stress, beduidende verlichting ervaren na slechts enkele weken van transcenderen. Een recent onderzoek toonde aan dat de symptomen van PTSD (post traumatic stress disorder) al na 8 weken beoefening van TM met 50% waren verminderd. De resultaten waren zo verbluffend dat ze onlangs werden uitgezonden op CNN (zie CNN video). Voor meer info over het effect van transcenderen op specifieke gezondheidsproblemen ga naar de secties gezondheid en mentale gezondheid op de TM website.