Snellere groei van creativiteit bij scholieren

362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief een schaal “whole brain creativity”. Het verschil in groei met de controle groepen was zo groot en zo consistent dat de kans op toeval 1 op 1,2 miljard was, p=.0000000008. (wat is een p-waarde?) De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress symptomen.

Referentie: Intelligence 29: 419–440, 2001.

Hoger IQ bij universiteitsstudenten in de V.S.

Ontwikkeling van intelligentie-verhoogd IQ bij universiteits studenten.

Universitaire studenten die  Maharishi’s Transcendente Meditatie en TM-Sidhi-programma beoefenden hadden een aanzienlijk toegenomen IQ. Deze studenten waren ouder dan 18 jaar, dus een toename van IQ was  theoretisch gezien niet meer mogelijk. Bij een controle groep was er inderdaad geen stijging meer. Het verschil tussen de TM groep en de controle groep had een p waarde <.0001 (wat is een p-waarde?)

Referentie: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.

Betere resultaten bij scholieren

Middelbare scholieren die  de Transcendente Meditatie techniek leerden en  twee keer per dag beoefenden als onderdeel van de schooldag bleken na drie maanden significant toe te nemen in prestatiescores op wiskunde (p<.001) en taal (Engels) (p<.005) in vergelijking met controle studenten.

 

Referentie: Education 131: 556–564, 2011.

Verhoogde Efficiëntie van leren

Studenten die  het TM-Sidhi-programma leerden hadden na een periode van één jaar een verbeterde efficiëntie van het leren, gemeten met een computer taak rond het leren van concepten. Een grotere efficiëntie van het leren betekende dat een deelnemer beter in staat was om elke poging van de te leren taak te gebruiken om aanvullende informatie over de gezochtte oplossing  krijgen.

Reference: International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981.

Hogere intelligentie bij studenten in Cambodia

Deze studie werd uitgevoerd onder Cambodjaanse studenten tijdens een jaar van extra studies in voorbereiding voor het college. Studenten die  de Transcendente Meditatie-programma leerden toonde een significante toename in intelligentie testscores na drie maanden, in tegenstelling tot andere studenten die dienden als controle groep. (p=.001)

Referentie: Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995.

Beter geheugen bij studenten aan een militaire academie

Cadetten aan een militaire academie die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek  leerden toonden een toegenomen vermogen om specifieke details van een scène zij eerder hadden bekeken te rapporteren. (p<.00001)

Reference: ‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil.

Verbeterde wiskundige vaardigheden

Snellere oplossing van rekenopgaven

Studenten die werden onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek konden, na slechts 40 dagen praktijk, rekenkundige problemen sneller oplossen in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die tweemaal per dag gewoon met de ogen gesloten zaten.

Referentie: Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977.

Minder slaperigheid bij studenten

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden meldden aanzienlijk verminderde slaperigheid gedurende de dag na 10 weken TM beoefening, in tegenstelling tot studenten die willekeurig toegewezen waren aan een vertraagde start conditie als controle groep. (p<.001) Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden ook een sterkere integratie van het functioneren van de hersenen en een snellere gewenning aan stressvolle stimuli in vergelijking met de controlegroep.

Referentie: International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009.

Minder Stress bij studenten

Universitaire studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een verminderde stress-respons na 10 weken beoefening, in tegenstelling tot grotere stress-respons onder studenten die willekeurig werden toegewezen aan een vertraagde start conditie. Vermindering van stress respons werd gemeten als een fysiologisch snellere gewenning aan de stressvolle stimulus van een hard geluid. Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonde ook een sterkere integratie van de hersenfunctie en een verminderde slaperigheid in vergelijking met de controlegroep.

Referentie: International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009.

Beter geheugen bij universiteits studenten

Universiteitsstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na slechts 40 dagen beoefening van de techniek een betere clustering in korte-termijn geheugen, wat een verhoogde organisatie van het denkproces aangeeft, in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die twee keer per dag met de ogen gesloten zaten. (p<.001)

Referentie: Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977.

Groei in zelf-actualizatie en persoonlijke ontwikkeling

Increased Personal Development

University students who learned the TM-Sidhi Programme, in comparison to control students from another university, increased significantly on three measures of personal development and psychological health—increased creativity, increased autonomy, and increased intrinsic spirituality. The TM-Sidhi Programme participants also improved significantly on an overall measure of well-being and a measure of psychological integration in comparison to the control students.

Reference:  Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987.

Groei in zelf-actualizatie en persoonlijke ontwikkeling

Increased Autonomy

Students who learned the TM-Sidhi Programme were found to increase over a nine-month period in autonomy. Autonomy, defined as reported self-sufficiency, self-reliance, freedom, independence, and mastery of situations, was measured as one dimension among several in an open-ended interview, rated by independent interviewers, designed to elicit expression of experiences that the subject values in life.

Reference: Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987.

Meer zelfvertrouwen

Middelbare scholieren met leerproblemen, die waren onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek toonden meer zelfvertrouwen en een betere kijk op zichzelf, in tegenstelling tot studenten die deelnemen aan een controlegroep die begeleiding kreeg.

Reference: Dissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977.

Betere moraal

Greater Moral Maturity

University students who were practising the Transcendental Meditation Programme showed significantly higher levels of moral maturity in comparison to control students who were not practicing the technique. Controls who were about to learn Transcendental Meditation  displayed the same level of moral maturity as those who were not planning to learn, indicating that the observed difference among the Transcendental Meditation participants was due to changes after learning the practice. Reference: Dissertation Abstracts International 36(7): 4361A, 1976.

Groei in zelfactualizatie bij universiteitsstudenten

 Increased Self-Development

University students who were practising the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme increased significantly on self-development (ego-development) when measured after graduation, in contrast to control students at three other universities who were not participating in this programme.

Reference: Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005.

Increased Energy Level in Secondary School Students

Secondary school students who learned the Transcendental Meditation Programme showed increased energy levels after 14 weeks, in contrast to control students.

 

Reference: Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978.

Betere school gedrag

Reduced Behaviour Problems in School

Adolescent children with high normal systolic blood pressure were randomly assigned to either learn Transcendental Meditation or participate in a health education control group. After four months, the students practicing the Transcendental Meditation Programme showed decreased absenteeism, decreased school rule infractions, and decreased suspension days.

Reference: Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003.

Betere resultaten in het onderwijs

Increased Integration

Students who learned the TM-Sidhi Programme were found to increase over a nine-month period in integration. Integration, which was defined as the degree of integration of the person’s system of valuations—that is, how much the person’s valuations were centered around one fundamental valuation or philosophy of life—was measured as one dimension among several in an open-ended interview, rated by independent interviewers, designed to elicit expression of experiences that the subject values in life.

Reference: Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987.

Betere academische resultaten bij studenten

Improved Postgraduate Academic Performance

Master degree engineering students who learned the Transcendental Meditation Programme showed improved performance on their standard examinations after six months, compared with randomly assigned control students from the same academic programme.

Reference: British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985.

Snellere groei van intelligentie bij scholieren in Taiwan

362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief 2 schalen van intelligentie, “practical intelligence” p=.00009 en “fluid intelligence” p=.001.  De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress tegenover de controlegroep.

Referentie: Intelligence 29: 419–440, 2001.

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.

 

Referentie: Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Betere academische resultaten in universiteit

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een significante toename van gemiddelde testscores (Grade Point Average) in de komende drie academische test periodes in vergelijking met controle studenten. (p=.0003)

 

Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977.

relatie tussen lengte van beoefening TM-sidhi programma en groei creativiteit

De lengte van praktijk van het TM-Sidhi-programma (aantal maanden na instructie) bleek significant gecorreleerd te zijn met zowel hogere intelligentie als een hogere creativiteit, rekening houdend met een correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, motivatie, en eerdere lengte van de praktijk van het Transcendente Meditatie-programma .

Referentie: The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985.

meer creativiteit bij studenten

Studenten die  het TM-Sidhi-programma leerden toonden na een periode van negen maanden een stijging  in creativiteit.Creativiteit, gedefinieerd als originaliteit, en spontaniteit, werd gemeten als één dimensie van meerdere factoren van persoonlijke groei in een “open-ended” interview, beoordeeld door onafhankelijke interviewers, ontworpen om de expressie van ervaringen te ontlokken die de subjecten waarderen in het leven.

Reference: Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987.