Transcenderen: een ervaring essentieel voor de volledige hersenontwikkeling

Advies: De effecten die transcenderen heeft op de hersenen zijn moeilijk te begrijpen zonder een goed begrip van de precieze relatie tussen hersenen en bewustzijn, zoals beschreven in punt 6, in contact met onze ware natuur. Wij adviseren om dit eerst te lezen.

Het is algemeen bekend dat we slechts een klein deel van ons volledig hersenpotentieel gebruiken. In punt 6 hebben we ontdekt dat we slechts een klein deel van onze mentale mogelijkheden gebruiken, het bovenste deel van de golf in plaats van de hele oceaan. Dit is te wijten aan het feit dat onze “radio” – onze hersenen – niet naar behoren functioneert.

brainHet brein is als een spier, net als de geest. Als we het trainen, wordt het sterker, indien wij het verwaarlozen, verschrompelt het. Dit is letterlijk wat er gebeurt. De hoeveelheid neuronen in onze hersenen is maximaal als we ongeveer 10 jaar oud zijn. Hierna beginnen ze af te sterven met duizenden per dag, want we zijn vergeten hoe we de hersenen de juiste “training” te geven op de cruciale leeftijd waarop ze in volle ontwikkeling zijn. Training betekent stimulatie van de neuronen.

Bij elke ervaring die we hebben stimuleren we een bepaald deel van onze hersenen. Als we iets zien, beginnen de neuronen in onze visuele cortex allerlei verbindingen met elkaar te maken en worden zo sterker als netwerk. Maar als we alleen lokale ervaringen hebben (bijvoorbeeld we zien wat er in de kamer is, maar niet erbuiten), stimuleren we alleen een lokaal gebied van onze hersenen. Veel andere gebieden worden niet gestimuleerd, maken niet de nodige verbindingen, en de neuronen beginnen bijgevolg af te sterven.

lyubimovTranscenderen is een ervaring van de verenigde bron van alles wat er is, een niet-lokale ervaring, een ervaring van de onbegrensde oceaan. Het effect hiervan op de hersenen kan gemeten worden met MRI-scanners. Dezelfde impuls zal een veel groter gebied van onze hersenen verlevendigen, met inbegrip van de zogenaamde “verborgen reserves”.

Maar er zijn nog interessantere manieren om te meten wat er gebeurt in de hersenen, zonder dure medische scanners, maar met een gewone laptop, door middel van EEG-coherentiemetingen.

EEG

Iedere keer dat een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG), een toestel dat de informatie weergeeft als een golfvorm.

Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd die dan (in real time) berekent in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan. Ze functioneren als één geheel.

Tijdens de normale activiteit is deze coherentie vrij laag, ergens tussen 30 en 40%. Tijdens het transcenderen ervaart de geest echter een staat van eenheid, en dit heeft een direct meetbare impact op de hersenen die meer als een verenigd geheel beginnen te werken. We kunnen in real-time zien hoe dit gebeurt in de video hieronder.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG coherentie heeft, hoe meer de hersenen zich beginnen habitueren aan deze toestand, waardoor EEG coherentie ook buiten TM beoefening gaat stijgen, zoals onderstaand onderzoek aantoonde.

EEG long term

Referentie: Travis, F. and Arenander, A. International Journal of Neuroscience, 2006.

Deze grafiek laat de evolutie van gemiddelde EEG waarden zien van 50 studenten over 12 maanden. Het toont aan dat er geen verschil is tussen EEG coherentie tijdens TM beoefening bij iemand de 2 maand TM beoefend en iemand die het 12 maand beoefend. Transcenderen is niet iets waar men beter in wordt hoe langer men het beoefend. Omdat het een volledig natuurlijk proces is transcendeert men reeds vanaf de eerste zitting. We zien echter wel een verschil tijdens de activiteit, buiten de TM beoefening: De hoge EEG coherentie gaat zich meer en meer stabiliseren.

Meer dan 30 jaar onderzoek rond EEG coherentie heeft uitgewezen dat alles wat goed is aan onze menselijke hersenen beter gaat functioneren als de hersenen op een meer efficiënte manier, meer als één geheel, kunnen functioneren. IQ en creativiteit nemen toe, het leervermogen neemt toe, er is een betere concentratie, meer emotionele stabiliteit, minder impulsiviteit, een beter ethisch gedrag naar anderen toe en zelfs ADHD symptomen, die gelink zijn aan een uitzonderlijk lage EEG coherentie, verdwijnen spontaan. EEG coherentie is in essentie gewoon een manier om objectief te meten hoezeer de kwaliteiten van eenheid (de kwaliteiten van de oceaan in punt 6: creativiteit, intelligentie, liefde, vrede etc.) verlevendigd worden in ons bewustzijn.

Vooral bij kinderen heeft dit een indrukwekkend resultaat op hun leerprestaties, zoals blijkt uit al het TM onderzoek in het onderwijs.

Zulke stijgingen van EEG coherentie krijgt men alleen als men echt de ervaring van transcenderen kan krijgen, de echte ervaring van eenheid die een effect heeft op de hersenen. Gewone relaxatie zal niet veel doen om EEG coherentie te laten stijgen. Dit is waarom de TM techniek een veel sterker effect heeft op verbetering van schoolprestaties dan andere vormen van meditatie.

De meest indrukwekkende resultaten van TM in het onderwijs tot nu toe zijn te zien in de Maharishi School of the Age of Enlightenment. (zie succesverhalen)