Hoe leer ik Transcendente Meditatie?

Iedereen kan Transcendente Meditatie leren, en het geeft onmiddellijke resultaten, zonder lange periode van oefening

De bedoeling van het stressvrije scholen programma is om TM een deel van het onderwijs-curriculum te maken, maar zolang dit niet gebeurt kan u wel de techniek alvast zelf leren. Om TM in het onderwijs te promoten is er zowel voor scholieren als voor onderwijspersoneel sponsoring mogelijk via de David Lynch Foundation (zie verder).

Transcendente Meditatie is eenvoudig om te leren, en kan in 4 avondcursussen geleerd worden. Er is echter een strikte persoonlijke begeleiding door een getrainde TM leraar nodig om deze techniek succesvol te kunnen blijven beoefenen. Iedereen is anders, uniek, en iedereen moet persoonlijk naar dat natuurlijk proces geleid worden. Alleen als het perfect correct onderwezen kan worden blijkt het proces van meditatie volledig natuurlijk te gaan, en alleen dan komen de echte effecten.

Eenmaal als u de techniek geleerd heeft kan u deze voor de rest van uw leven op uw eigen verder beoefenen, maar krijgt u nog steeds de ondersteuning om te verzekeren dat de beoefening correct verloopt. De TM leraren maken aan iedereen aan wie zij deze techniek doorgeven een levenslange commitment voor verdere begeleiding, waar dat nodig zou zijn. Deze begeleiding is volledig inbegrepen in de éénmalige cursusbijdrage die betaald wordt bij het leren van de TM techniek.

TM Cursus fase 1: Het aanleren van de techniek

Transcendente Meditatie aanleren gebeurt in 7 stappen over 4-5 avonden

1. Introductielezing (gratis en vrijblijvend): Een overzicht van de lange termijn effecten van TM beoefening. Alle informatie die u nodig heeft om te beslissen of u de TM techniek wil leren. Vraag en antwoord sessie.( 1 1/2 uur).
2. Voorbereidende lezing: Meer detail over de preciese werking van de Transcendente Meditatie techniek in voorbereiding van het aanleren (45 min)
3. Persoonlijk interview: Persoonlijke kennismaking met uw TM leraar en de mogelijkheid om nog private vragen te bespreken (10-15 min)
4. Persoonlijk onderricht: Het eigenlijke aanleren van de Transcendente Meditatie techniek zelf. (1 1/2 uur)
5-7. Drie avonden opvolging: Verificatie van correcte beoefening van de TM techniek en meer kennis over de beoefening gebaseerd op groeiende ervaring (telkens 1 1/2 uur)

 

TM Cursus fase 2: De opvolging

De opvolging is vrijblijvend, maar aangeraden. Levenslange opvolging, waar nodig, is inbegrepen in de cursusbijdrage.

Transcendente Meditatie is een doe-het-zelf techniek, en de opvolging is dan ook volledig vrijblijvend. Niettemin is de algemene ervaring dat de resultaten beter zijn als u regelmatig van de opvolging gebruik maakt. (zie het belang van regelmatige opvolging)

Eerste 6 maand: Een tweewekelijkse tot maandelijkse opvolging is aangeraden, om de correcte beoefening van de Transcendente Meditatie techniek te verifiëren en meer kennis erover te verwerven.
Weekend cursus: We duiken een weekend lang echt diep in de meditatie samen met andere TM cursisten. Dit geeft over het algemeen diepere kennis en (nog) meer appreciatie van de TM techniek. Deze cursus is inbegrepen in de TM cursus bijdrage, exclusief verblijfkosten.
Levenslang recht op opvolging: TM cursisten kunnen levenslang aan maandelijkse groepsbijeenkomsten deelnemen of aan eenderwelke TM leraar ter wereld vragen of zij de correcte beoefening kunnen verifiëren, als daar twijfels mochten over ontstaan. Ook TM beoefenaars die in het verleden de techniek reeds geleerd hebben en het terug wensen op te frissen kunnen dit kosteloos doen in één van onze TM centra.

 

TM Cursusbijdrage

De persoonlijke begeleiding en opvolging die vereist is voor juiste TM beoefening heeft een zekere kostprijs, en zolang het ziekenfonds in België de TM cursusprijs nog niet terugbetaald moet deze kostprijs volledig doorgerekend worden aan de TM cursisten

Zolang het ziekenfonds de TM cursus nog niet terugbetaald is de standaardbijdrage voor een TM cursus en levenslang recht op opvolging verlaagd van 1200 euro naar huidig 900 euro. Studenten en iedereen die in het onderwijs werkt kunnen echter een speciale sponsoring van 50% van de cursusbijdrage aanvragen via de David Lynch Foundation, zodat hun bijdrage nog slechts 450 euro bedraagt. Voor meer info zie DLF sponsoring.

Dit is als het gaat om de standaard TM cursus voor particulieren. Voor scholenprojecten is de cursus anders gestructureerd en zijn er ook heel andere condities. In dit geval moet gewoon de salariskosten van een TM leraar en enkele administratiekosten kunnen gedekt worden. Normaal gezien moet er één TM leraar per 200 scholieren voorzien worden om de juiste begeleiding te kunnen geven. Voor de eerste school die in België wil beginnen is er zelfs een mogelijkheid tot sponsoring vanuit de David Lynch Foundation voor een deel of zelfs de volledige kosten.

Waar kan ik de TM cursus volgen?

Om te kijken waar het dichtsbijzijnde Transcendente Meditatie centrum is, en een afspraak te maken met uw lokale Transcendente Meditatieleraar voor een gratis en vrijblijvende introlezing over de TM techniek ga naar Waar leer ik Transcendente Meditatie? op de TM website.

dierke_official“The Quiet Time [TM] Program is the most effective program that I have come across in 40 years for addressing the problems of stress and violence in schools.”
– James S. Dierke, 2008 NASSP Middle School Principal of the Year

Voor verdere vragen ga naar de TM website.