Transcenderen en ADHD

Op deze pagina gaan we meer in op het wetenschappelijk onderzoek rond het effect van de Transcendente Meditatie (TM) techniek op ADHD en de verklaring waarom het zo goed schijnt te werken. Voor meer vragen over de specifieke werking van de TM, en hoe het voor u of uw kind kan werken ga naar: Dokters beantwoorden vragen over TM en ADHD

De algemene wijsheid is dat Attention Deficit Hyperactivity Disorder, of ADHD, niet te genezen is. Met behulp van medicijnen kunnen alleen de symptomen onderdrukt worden. Men moet dus kiezen tussen twee kwalen, ADHD of de neveneffecten van medicijnen.

Het zal dan weinig verbazing wekken dat een Transcendente Meditatie studie, waar de ADHD symptomen significant verminderden op een volledig natuurlijke wijze, heel wat aandacht kreeg van de media.

Ondanks het feit dat het een kleinschalige studie was, waren de resultaten zo indrukwekkend dat ze op verschillende Amerikaanse televisiekanalen bekend gemaakt werden, zoals in dit nieuwsbericht: (engels)

De studie met kinderen tussen 11 en 14 jaar, toonde een significante vermindering van ADHD symptomen na slechts 3 maanden beoefening van de Transcendente Meditatie techniek. De scholieren werden meer aandachtig, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden, en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden minder, stress, angst en woedeuitbarstingen.

De kinderen zelf deden de Transcendente Meditatie techniek graag. Op de vraag “hoe graag doe je jouw TM beoefening” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 – helemaal niet graag tot 7 – zeer graag.

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1). Click hier om de volledige publicatie online te lezen (engels, ga naar p78).

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Waarom is Transcendente Meditatie zo effectief tegen ADHD?

Onderzoek met ADHD patiënten heeft gedurende de laatste paar jaren duidelijke correlaties gevonden tussen ADHD en abnormaliteiten in de werking van de hersenen, zoals gemeten door Electroencephalogram (EEG) metingen. (wat zijn EEG metingen?). De ervaring van transcendent bewustzijn normaliseert deze abnormaliteiten, waardoor ADHD symptomen spontaan verdwijnen.

1. Lage EEG coherentie bij ADHD, hoge coherentie bij TM beoefening

EEG coherentie is een mathematische berekening van coherentie tussen signalen van verschillende delen van de hersenen. Het geeft een precies idee van de mate waarop verschillende delen van de hersenen samenwerken als één geheel. Hoge EEG coherentie is gecorreleerd met hogere intelligentie, creativiteit, emotionele stabiliteit en academische prestaties.

ADHD patiënten hebben een lagere EEG coherentie dan normaal, Bij volwassenen met ADHD is die lagere coherentie gemeten in één bepaalde frequentie van hersengolven (alpha frequentie genoemd) en bij kinderen met ADHD is lagere EEG coherentie gemeten op alle frequenties.

Meer dan 35 jaar onderzoek, en 40 gepubliceerde studies, hebben aangetoond dat de ervaring van transcenderen tijdens de beoefening van de Transcendente Meditatie techniek samen gaat met een extreem hoge EEG coherentie. Dit kan in real time gemeten worden, zoals in onderstaande video

Hoe meer we deze ervaring hebben, hoe meer de EEG coherentie ook hoog blijft buiten de meditatie. Onze hersenen gewennen zich aan deze ervaring. Dit is de reden waarom intelligentie en creativiteit stijgen bij TM beoefenaars, en het is ook één van de oorzaken waarom ADHD symptomen spontaan verdwijnen. Het langetermijn effect van transcenderen op EEG coherentie wordt in meer detail uitgelegd in hersenen. Bij het eerder vermelde experiment was er bij de TM groep ook een significante stijging in EEG coherentie in vergelijking met de controlegroep.

2. Zeer hoge thèta/bèta ratio in de hersenengolven

Hersengolven van een bepaalde frequentie gaan samen met bepaalde functies van de hersenen. Hersengolven van het type thèta suggereren bij normale personen dat de hersenen tijdens een bepaalde taak niet relevante informatie blokkeren, zodat de persoon zich beter can concentreren op de taak. Bij personen met ADHD is de thèta activiteit echter nog veel hoger, wat suggereert dat de hersenen ook relevante informatie blokkeren.

Hersengolven van het type bèta worden dan weer geassocieerd met focus, en deze is lager bij ADHD patiënten, en dit tast het vermogen aan om zich voor langere tijd te concentreren op een taak.

Waar de ratio tussen thèta en bèta bij normale personen tussen 2.5 en 3.5 schommelt, blijkt deze bij ADHD patiënten hoger dan 5 te zijn.

Tijdens de beoefening van Transcendente Meditatie gaan de hersenen meer orderlijk functioneren op een holistische manier en gaat ook de theta/bèta ratio significant naar beneden. Met andere woorden, er zijn minder theta golven en meer bèta golven. ADHD patiënten zijn dus minder snel afgeleid en kunnen zich beter concentreren. Vele andere studies hebben een verbeterd concentratie vermogen bij de beoefening van de Transcendente Meditatie techniek bevestigd.

Bij de eerder vermelde studie met scholieren merkte men na drie maand bij de groep die onmiddelijk TM leerde een significante verlaging van de theta/beta ratio, tegenover een stijging bij de controlegroep. Na drie maand leerde de controlegroep ook TM en was er een significante daling bij beide groepen merkmaar.

ADHD is ook sterk gelinkt aan stress, en Transcendente Meditatie is welbekend als de meest effectieve methode  die ooit onderzocht is om strees te verminderen. (zie stress en gezondheid). Als stress vermindert, verminderen ook de ADHD symptomen.

Bovendien is de volledig natuurlijke methode van Transcendente Meditatie uitermate geschikt voor ADHD patiënten. Meditaties die ook maar enige vorm van concentratie vereisen zijn zo goed als onmogelijk voor ADHD patiënten, omdat deze juist een probleem hebben om zich te concentreren. De essentie van de Transcendente Meditatie techniek is juist dat er geen concentratie vereist is. Daarom kunnen ADHD patiënten het gemakkelijk beoefenen…en ontdekken hoe alles verandert.

Josh Goulding is één van de vele TM beoefenaars die dit ontdekt heeft: Geen medicijnen meer. zie video BBC News: Using Meditation as Medication (engels)

Voor meer wetenschappelijk onderzoek rond TM en ADHD zie onderzoek.

Meer specifieke vragen over het effect van TM op ADHD? Ga naar: Dokters beantwoorden vragen over TM en ADHD

Nog enkele Video clips rond ADHD (engels):

Ondanks het succes van Transcendente Meditatie in behandeling van ADHD raden wij altijd aan om deze techniek in combinatie met de normale gezonheidszorg te gebruiken. Raadpleeg steeds uw geneesheer voor u uw normale behandelingen of medicijnengebruik begint te verminderen.

Wat is uw ervaring met TM? Helpt het om ADHD te overwinnen?