Jerry Seinfeld: Ik doe al 40 jaar TM.

In dit interview op Good Morning America beschrijft Jerry Seinfeld, de beroemde comediant van Seinfeld, hoe hij al 40 jaar de TM techniek beoefend, en wat het tot nu toe betekende in zijn leven.

Hij zegt: Weet je hoe je GSM een oplader heeft. TM is zulk een oplader voor heel je lichaam en geest.

Naar beroemde TM beoefenaars