Wat betekend een p waarde?

Een p waarde is een statistische berekening van de kans op toeval.

In de fysica kan men meestal oorzaak en gevolg nauwkeurig identificiëren. In de humane wetenschappen is dit echter veel moeilijker, omdat mensen altijd aan zeer veel invloeden worden blootgesteld. Daarom speelt “probability”, de statistische berekening op de kans op toeval, een zeer grote rol in de betrouwbaarheid van het resultaat.

Als een wetenschapper een medicijn aan iemand geef dat hem gelukkiger zou maken, en de volgende dag voelt hij zich effectief een beetje gelukkiger. Kan hij dan met 100% zekerheid zeggen dat het medicijn de oorzaak was? Misschien kreeg de proefpersoon die dag een promotie op werk, of werd hij verliefd. Misschien was er een placebo effect, waar het geloof dat het medicijn zou werken op zich een effect creëert. Maar als we dit medicijn aan 100 proefpersonen geven, en die voelen zich allemaal gemiddeld een beetje gelukkiger, dan wordt de kans dat het nog een toeval was veel kleiner. En als die 100 proefpersonen zich de volgende dagen en weken gelukkiger voelen dan ooit tevoren, (groot effect en grote consistentie) dan weten we wel dat het waarschijnlijk geen toeval zal zijn.

De norm in de wetenschap is dat men met minstens 95% zekerheid moet kunnen zeggen dat het geen toeval was. Dit wordt weergegeven als p<.05. de “probability” is kleiner dan 0,05 of 5 ten honderd. Hoe kleiner de p waarde hoe indrukwekkender het resultaat. p<.01 is dus veel indrukwekkender dan p<.05. p<.001 is nog beter enz.

Transcenderen wordt door de oude teksten beschreven als de hoogste menselijke ervaring, essentieel voor onze volledige ontwikkeling. Maar die ervaring heeft men al eeuwenlang niet meer gekend, omdat men de juiste techniek verloren is. Als dit waar is dan zouden de effecten van Transcendente Meditatie ook zeer uitzonderlijk moeten zijn, effecten die men nog nooit gezien heeft. Dit blijkt ondermeer uit de p waardes die men bij sommige resultaten ziet, die soms gaan van p<.001 tot p<.000000001. De p waardes geven zowel aan hoe betrouwbaar het resultaat is als hoe uitzonderlijk het resultaat is.