Meer tolerantie bij middelbare scholieren

Middelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na 14 weken een verhoogde tolerantie voor hun medescholieren. Bij de controlegroep was geen verbetering merkbaar.

Reference: Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978.