Meer zelfvertrouwen bij middelbare scholieren


Middelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een toegenomen zelfvertrouwen na 14 weken,in tegenstelling tot studenten in een controlegroep.

Reference: Dissertation Abstracts International 38(7): 3372B–3373B, 1978.