Verhoogde Efficiëntie van leren

Studenten die  het TM-Sidhi-programma leerden hadden na een periode van één jaar een verbeterde efficiëntie van het leren, gemeten met een computer taak rond het leren van concepten. Een grotere efficiëntie van het leren betekende dat een deelnemer beter in staat was om elke poging van de te leren taak te gebruiken om aanvullende informatie over de gezochtte oplossing  krijgen.

Reference: International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981.

Verbeterde wiskundige vaardigheden

Snellere oplossing van rekenopgaven

Studenten die werden onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek konden, na slechts 40 dagen praktijk, rekenkundige problemen sneller oplossen in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die tweemaal per dag gewoon met de ogen gesloten zaten.

Referentie: Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977.

Minder slaperigheid bij studenten

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden meldden aanzienlijk verminderde slaperigheid gedurende de dag na 10 weken TM beoefening, in tegenstelling tot studenten die willekeurig toegewezen waren aan een vertraagde start conditie als controle groep. (p<.001) Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden ook een sterkere integratie van het functioneren van de hersenen en een snellere gewenning aan stressvolle stimuli in vergelijking met de controlegroep.

Referentie: International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009.

Betere academische resultaten bij studenten

Improved Postgraduate Academic Performance

Master degree engineering students who learned the Transcendental Meditation Programme showed improved performance on their standard examinations after six months, compared with randomly assigned control students from the same academic programme.

Reference: British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985.

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.

 

Referentie: Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Betere academische resultaten in universiteit

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een significante toename van gemiddelde testscores (Grade Point Average) in de komende drie academische test periodes in vergelijking met controle studenten. (p=.0003)

 

Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977.