1. De hoogste menselijke ervaring, essentieel voor onze volledige ontwikkeling

De ervaring van het transcenderen is zo oud als de mensheid zelf. In sommige culturen wordt ze beschreven als: “nirvana”, “samadhi” of “eenheid met God”, en in andere culturen als: “eenheid met de natuur” of “eenheid met jezelf”. In de psychologie wordt er naar verwezen als  “peak-ervarignen”, en in de sport spreekt men van “zich in de zone bevinden”, terwijl kunstenaars het doorgaans beschrijven als de bron van hun meest sublieme werk.

transcenderenHoe men het ook noemt, het is een ervaring waar de mens sinds het begin der tijden door gefascineerd is, omdat ze enerzijds zo aangenaam blijkt te zijn en anderzijds een wonderbaarlijke invloed heeft op onze ontwikkeling als mens. De oudste geschriften van de wereld, de 5000 jaar oude vedische teksten, beschrijven het als een essentiële ervaring voor de ontwikkeling van de mens, als het ware tegelijk reinigend en voedend voor de geest. Zonder deze ervaring van het transcenderen wordt de geest “bezoedeld”, vol stress, en onderontwikkeld: we gebruiken slechts een klein deel van ons volledig geestelijk vermogen, wat zich uit in gebruik van slechts een klein percentage van ons volledige hersenpotentieel.

Eeuwen geleden is de systematische methode om te kunnen transcenderen echter verloren geraakt, omdat de methode, “meditatie”, verkeerd begon te interpreteren. Soms hebben mensen deze ervaring spontaan, maar gaan dan de rest van hun leven tevergeefs op zoek om ze terug te kunnen herbeleven, wat soms eindigt in een depressie, omdat ze enerzijds voelen dat deze ervaring zo echt was, maar het hen niet lukt om ze terug te krijgen.

De Transcendente Meditatie techniek is in essentie gewoon een herontdekking van de volledig natuurlijke en systematische methode om tot deze toestand te komen, de echte vorm van meditatie zoals het in de oudheid beoefend werd.

Door het feit dat miljoenen mensen intussen geleerd hebben hoe ze de ervaring van transcenderen op een systematische manier kunnen opwekken konden wetenschappers   beginnen de effecten van deze ervaring op geest en lichaam te onderzoeken. Meer dan 600 wetenschappelijke onderzoeken met TM beoefenaars hebben over de laatste 40 jaar  bevestigd dat er inderdaad iets heel speciaals gebeurt als mensen transcenderen. We komen in een toestand van diepe rust,  waardoor zelfs de diepste stress kan opgelost worden, en de oorzaak van 90% van alle gezondheidsproblemen verwijderd wordt. We worden meer onszelf, de gelukshormonen nemen toe en de hersenen beginnen zich op een unieke holistische wijze te ontwikkelen, met alle gevolgen vandien.