1. TM heeft niets te maken met wat men vandaag onder “meditatie” verstaat

TM is gebaseerd op de ontdekking dat wat men vandaag onder meditatie verstaat eigenlijk een groot misverstand is dat doorheen de eeuwen gegroeid is. Omdat men de correcte techniek heeft verloren om de geest volledig natuurlijk en moeiteloos te laten transcenderen is men begonnen de geest te forceren, te controleren, via allerlei vormen van concentratie – op een klank, de ademhaling, of “in het nu zijn”.

Transcendente Medtiatie gaat uit vanuit het tegenovergesteld uitgangspunt: Transcenderen is de meest aangename ervaring die er voor de geest maar kan zijn, en de geest wil niets liever dan deze ervaring hebben. We moeten de geest juist niet forceren of controleren, maar hem alleen in de juiste richting brengen en dan vanuit zichzelf naar die toestand te laten gaan, in een volledig natuurlijk en moeiteloos proces.

Dit is niet alleen veel eenvoudiger om te leren en aangenamer om te doen, maar blijkt ook veel effectiever te zijn. Meer dan 10 onafhankelijke onderzoeken hebben gedurende de laatste 40 jaar aangetoond dat het natuurlijke proces van Transcendente Meditatie twee tot vier keer zo effectief blijkt te zijn dan eenderwelke andere techniek die ooit wetenschappelijk onderzocht is.

Dus als u ooit vroeger een andere meditatie techniek geleerd heeft, en tot de conclusie kwam dat het toch allemaal niet zo goed bleek te werken, denk dan niet dat het aan u ligt, of dat u “misschien gewoon niet goed bent in meditatie”. Het ligt aan de techniek.