5. Een gevoel van diepe innerlijke vreugde en vrede

In de oude geschriften wordt één van de kwaliteiten van het transcendente beschreven als zuivere gelukzaligheid. De geest voelt zich aangetrokken tot deze ervaring, omdat hij altijd op zoek is naar geluk, wat betekent dat hij probeert thuis te komen. Dat is de reden waarom het totale moeiteloze en natuurlijke proces om die gelukzaligheid te bereiken het beste werkt.

Miljoenen TM beoefenaars hebben ervaren dat hoe dichter de geest zijn bron nadert, hoe intenser men die kwaliteiten begint te ervaren en des te sneller de geest daar wenst te zijn. De geest gaat volledig automatisch fijnere en fijnere impulsen van gedachten ervaren, tot de fijnste impuls wordt getranscendeerd en de geest een toestand van de totale stilte ervaart.

Hoewel de subjectieve ervaringen van de ene meditatie op de andere zullen verschillen, tonen objectieve metingen aan dat er gestage veranderingen zijn in het lichaam wanneer de geest transcendeert, zoals een significante daling van het stresshormoon cortisol, plasma lactaat en een toename van de serotonine productie.

cortisol serotonin

Hoe langer iemand regelmatig de ervaring heeft van het transcenderen, hoe meer dalingen van stresshormonen en toename van gelukshormonen permanent worden, ook buiten de meditatie. Dit is een van de redenen van sommige spectaculaire verbeteringen die men ziet na langdurige beoefening van TM.

Een chronisch hoog niveau van stresshormonen schaadt het zenuwstelsel en zal uiteindelijk tot ziekte leiden. Zo is er een rechtstreeks verband gelegd tussen bijvoorbeeld cortisol niveau en insuline weerstand of overgewicht, of tussen bloed lactaat niveau en hogere bloeddruk.

Serotonine daarentegen regelt een groot aantal hersenfuncties. Een laag serotonine niveau wordt nu in verband gebracht met een heel aantal problemen, waaronder depressie, angst, migraine, overdreven woede, de ziekte van Alzheimer, slaapstoornissen, geheugen, dwangmatige handelingen, enz. (bron WebMD). Geneesmiddelen die het serotonine niveau regelen kunnen tijdelijk de symptomen van deze ziekten verlichten, maar kunnen de echte oorzaak van het probleem niet aanpakken. Men ziet dikwijls dat stress een belangrijke oorzaak is van een verminderde serotonine productie in de hersenen.

In essentie kunnen we zeggen dat het normale functioneren van het menselijk zenuwstelsel leidt tot gezonde en gelukkige mensen. Dat is hoe we bedoeld waren om te leven. Stress blokkeert het normale functioneren van het zenuwstelsel. Door te transcenderen worden blokkades verwijderd. Het laat ons toe opnieuw ongedwongen en natuurlijk te zijn.