8. De snelste weg naar een betere wereld

Opmerking: Deze effecten van transcenderen zijn moeilijk te begrijpen zonder eerst de hypothese in punt 6 (in contact met onze ware natuur) gelezen te hebben. We raden u aan dit eerst te lezen.

De oude teksten voorspelden 5000 jaar geleden dat een kleine groep mensen de harmonie in de hele samenleving konden verzekeren, gewoon door de éénheid van het transcendente in hun eigen bewustzijn te verlevendigen en dit “uit te stralen”. In het verleden hadden de monniken in onze kloosters deze functie in de maatschappij, maar uiteindelijk zijn de technieken om systematisch te transcenderen zelfs in onze religies verloren gegaan. Nu dat de techniek om te transcenderen terug is herontdekt kan men niet alleen de voorspellingen rond persoonlijke ontwikkelingen wetenschappelijk bevestigen, maar ook de voorspellingen rond de sociale effecten ervan.

Hoe werkt het?
waterTranscenderen is zoals een duik nemen in de oceaan. Waar we erin duiken verlevendigen we de oppervlakte van het water. De kwaliteiten van de oceaan worden levendig in ons bewustzijn. Deze kwaliteiten werden in punt 6 beschreven als eenheid, zuivere positiviteit, en verbondenheid. Alle spectaculaire effecten die men gemeten heeft tijdens Transcendente Meditatie beoefening, vooral in de hersenen, (zie 7. volledige hersenontwikkeling) zijn een gevolg van de verlevendiging van deze kwaliteiten. Maar als we in de oceaan duiken creëren we niet alleen een plons waar we erin duiken, maar ook golven die zich gaan verspreiden over de hele oceaan. Als wij transcenderen, worden deze kwaliteiten van eenheid niet alleen verlevendigd in ons eigen bewustzijn, maar ook in de mensen rondom ons. Weliswaar is het effect minder sterk als bij onszelf, maar er is wel degelijk een meetbaar effect. Dit effect bleek zo sterk te zijn dat Maharishi in de jaren 60 een uitzonderlijke voorspelling maakte. Als slechts 1% van de bevolking van een stad of een land de TM techniek zou beoefenen, dan zou er een meetbare verandering plaatsvinden in de hele bevolking.

light-bulb_w725_h544Hoe kan een klein lampje een hele grote kamer oplichten? Omdat dit lampje verbonden is met de hele kamer via het electromagnetisch veld. Het lampje verlevendigt gewoon dit veld, het creëert een vibratie, lichtgolven. Deze lichtgolven verspreiden zich over het hele veld, en de hele kamer licht op. Als men het licht uitdoet wil dit niet zeggen dat het veld plotseling verdwenen is. Het veld is er altijd, maar het wordt gewoon niet langer verlevendigd, en dus is het donker in de kamer.

Hetzelfde zien we in onze maatschappij. Het veld dat aan de oorsprong van zowel onze objectieve wereld van materiële dingen als onze subjectieve wereld van gedachten en gevoelens ligt is steeds aanwezig. Dit is wat men in de fysica nu beschrijft als het verenigd veld. Zonder dit veld zou er geen leven zijn. Maar omdat men vergeten is hoe men “het licht moet aandoen”, hoe men dit veld kan verlevendigen door te transcenderen, blijft het “donker” in de maatschappij. Men vergeet de eenheid met elkaar, en dus krijgen we misdaad, corruptie, ongelukken, en alle andere vormen van negativiteit in de maatschappij.

1-percent

Om een hele stad op te lichten is het niet nodig dat er overal licht is. Gewoon hier en daar wat verlichting is voldoende. Op dezelfde manier is het niet nodig dat iedereen transcendeert om de kwaliteiten van het transcendente overal te verlevendigen. Eén percent van de bevolking blijkt voldoende te zijn.

Deze voorspelling hebben ze voor de eerste keer kunnen uittesten in 1975, toen Maharishi en de Transcendente Meditatie techniek op hun hoogtepunt van populariteit waren, en er zoveel mensen de techniek leerden (een half miljoen in 1 jaar in de V.S. alleen) dat er opeens heel wat steden waren waar wel degelijk 1 percent van de bevolking TM beoefende. Wetenschappers vroegen dus de misdaadstatistieken van deze steden op bij de FBI, (statistieken waar zij duidelijk zelf geen invloed op zouden kunnen hebben), en keken toen of er een meetbaar verschil was in deze 1 percent steden, tegenover vroegere trends in de stad zelf, tegenover controle steden, en tegenover de algemene trends in de V.S. De cijfers toonden een daling van misdaad van meer dan 20% van het ene jaar op de andere. Dit was een zeer grote daling, die niet per toeval had kunnen gebeuren (p<.001) en waar men ook geen alternatieve verklaring voor kon vinden. Verschilldende andere studies hebben deze resultaten sindsdien bevestigd.

In 1978 ging Maharishi nog een stap verder. Vanuit de oude Vedische Teksten had hij verschillden geavanceerde meditatie technieken verlevendigd, die mensen konden leren als ze reeds de TM techniek beoefenden. Deze technieken noemde hij het TM-Sidhi programma en Yogisch Vliegen. Vooral deze laatste techniek bleek een heel speciaal effect te hebben op lichaam en hersenen.

EEG-yogic-flying-250x155 Bij TM boeefening had men een omgekeerde correlatie tussen lichamelijk rust en EEG coherentie gemerkt. (zie punt 7, volledige hersenontwikkeling). Als het lichaam in diepere rust kwam, zoals bijvoorbeeld gemeten door de hartslag, begonnen de hersenen op een meer coherente manier, meer als één geheel, te werken (zie punt 7, volledige hersenontwikkeling). Tijdens het Yogish Vliegen ging deze EEG coherentie nog veel hoger, maar terwijl het lichaam in activiteit kwam (lichte hopjes), en dus de hartslag ook omhoog ging (zie “lift” op de grafiek). (bron International journal of Neuroscience) Dit zorgt voor een nog veel snellere integratie van transcenderen in de activiteit, waardoor alle effecten van TM nog versterkt werden.

Maar Yogisch Vliegen bleek ook een nog veel sterker effect te hebben op onze maatschappij, zelfs een exponentiële groei van het effect.

Er is een wet in de fysica die zegt dat de kracht van een golf exponentieel stijgt met de hoogte ervan. We kunnen dit eenvoudig praktisch illustreren. Als 3 mensen rond een meer staan en zij springen alle drie om de beurt in het meer, dan gaan er 3 golven gecreërd worden, met hun eigen hoogte en hun eigen reikwijdte, de oppervlakte van het meer dat ze kunnen beïnvloeden voor ze uitsterven. Maar als deze 3 mensen elkaars hand zouden vasthouden, en samen in het meer gaan springen, tellen deze 3 individuele golven op tot één grote golf. Deze zal 3 keer zo hoog zijn, maar een gebied bestrijken dat exponentieel groeit, een gebied van 9 keer zo groot. De hoogte van een golf zal bepalen hoe ver de golf zal gaan voor hij uitsterft, dit is de straal van de cirkel. De oppervlakte van een cirkel is gerelateerd aan het kwadraat van de straal.

sqrt-1-percent

Hetzelfde fenomeen zien we bij TM beoefenaars en Yogisch Vliegen. Als in een stad 1% van de bevolking de TM techniek beoefend, in hun eigen huis, is het alsof er tientallen mensen om de beurt in het meer springen en golven creëren. Zo is 1% voldoende om een effect te creëren voor de hele bevolking. Maar als ze het Yogisch Vliegen leren, en dit samen beoefenen in groep, dan is het alsof ze allemaal elkaars hand vasthouden en samen in het meer springen. In plaats van 1% is er dan maar de vierkantswortel van 1% meer nodig.

Dit leidde dus tot een zeer bijzondere hypothese, dat een kleine groep van mensen die samen dit Yogisch Vliegen beoefenden, de manier waarop miljoenen mensen rondom hun zouden denken en handelen op een positieve manier zouden kunnen beïnvloeden. Het voordeel van deze hypothese was echter dat ze gemakkelijk te testen was. Men hoefde alleen een regio te nemen waar er zeer veel sociale stress was, bijvoorbeeld een stad met een zeer hoge misdaad, of zelfs een gebied waar er oorlog heerste. Dan maakte men op voorhand een publieke voorspelling dat zij de misdaad zouden doen dalen, of de oorlog zouden doen stoppen, met zeer precieze begin- en einddata voor hun experiment. Op de begindatum komen de Yogische Vliegers dan toe, en blijven in hun hotel, met zo min mogelijk interactie met de buitenwereld, en op de einddatum vertrekken ze terug. Daarna nemen de onderzoekers bronnen die zij zelf nooit zouden kunnen beinvloeden om het effect te meten (ze bepalen op voorhand welke bronnen ze zullen nemen), bijvoorbeeld statistieken van de regering, of krantenartikels van prestigieuze kranten.

Wetenschappelijk bevestigd door meer dan 50 experimenten

Dit soort experimenten hebben ze niet één of twee keer gedaan, maar meer dan 50 keer, over heel de wereld. Telkens is de voorspelling niet alleen uitgekomen, maar in vele gevallen was het verschil zo groot dat er records gebroken werden, zoals een record daling in misdaad of auto ongelukken, een record stijging op de beurzen (een indicatie van meer optimisme bij investeerders) en dergelijke.

Zo zijn er bijvoorbeeld 7 experimenten op rij gebeurd in Lebanon van 1981 tot 1983, een periode van constant burgeroorlog. Telkens werd er op voorhand voorspeld dat ze de oorlog zouden stopzetten en uit de data bleek dat tijdens de 7 experimenten het aantal oorlogsslachtoffers met bijna 80% daalde. De kans dat zulke grote veranderingen 7 keer op rij per toeval zouden kunnen gebeuren was kleiner dan 1 in 10.000.000.000.000.000.000. Om u een idee te geven wat dit cijfer betekend: De kans dat u deze week de lotto zou winnen is ongeveer 200 miljard keer groter.

Verschillende van deze onderzoeken zijn intussen gepubliceerd door de meest prestigieuze tijdschriften op gebied van sociale wetenschappen ter wereld. Een tijdschrift linkt zijn reputatie aan wat ze publiceren, en gaan alleen onderzoek publiceren als het aan de hoogste standaarden van onderzoek voldoet. U kan de beschrijving van verschillende van deze gepubliceerde onderzoeken vinden op de TM website onder Gepubliceerde onderzoeken TM en Yogisch Vliegen.

Sinds de ontdekking van het effect van deze Yogische Vliegers begin jaren ’80 had Maharishi nog slechts één doel voor zijn wereldwijde organisatie: zo snel mogelijk groepen van Yogische Vliegers creëren die groot genoeg zijn om een positief effect te creëren voor elk land, en bovendien nog een aantal supergroepen die groot genoeg zijn om het effect te creëren voor de hele wereld. Zolang regeringen deze groepen niet ondersteunden werden alle fondsen van zijn eigen organisatie, of geld van donoren, hiervoor aangewend. Als iemand dus de cursusbijdrage om Transcendente Meditatie te leren betaald, draagt hij dus ook rechstreeks bij aan een grotere doelstelling voor de hele wereld.

Op dit moment is de TM organisatie een supergroep van 9000 Vedische experten aan het opbouwen in het hartje van India. Ze hebben daar 800 hectare grond gekocht om een hele stad te bouwen. Er zijn momenteel al 2500 experten aanwezig die een salaris krijgen om de hele dag het effect te creëren. Dit salaris wordt betaald door de TM organisatie en door giften van donors. Er werd beslist om dit in India te doen omdat de salarissen en totale leefkosten daar veel lager zijn als in het westen (gemiddeld $250 per maand).

De snelste manier om zulke groepen bij elkaar te krijgen in elk land afzonderlijk is echter via het onderwijs. De bedoeling is om kinderen niet alleen de TM techniek aan te leren, maar ook de gevorderde Yogisch Vliegen techniek, zodat zij niet alleen een maximum effect kunnen creëren voor hun eigen hersenontwikkeling, maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit is de hoofdreden waarom ondermeer de David Lynch Foundation bereid is om één school in elk land te ondersteunen, omdat één school meestal voldoende is om het positief effect te creëren voor het hele land. Voor België zouden er bijvoorbeeld slechts 350 Yogische Vliegers nodig zijn om het positief effect te creëren voor het hele land (350 is de vierkantswortel van 1% van de 11 miljoen inwoners van België). Eén school is dus voldoende.