7. Wetenschappelijk bevestigd: 600 studies.

Het verhaal van TM is niet alleen een verhaal van uitzonderlijke effecten, maar ook van de uitzonderlijke kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek die deze effecten bevestigen.

Iedereen kan onderzoek doen en bewijzen wat ze willen. In de wetenschappelijke wereld zijn er echter factoren die onderzoek meer of minder betrouwbaar maken:

1. kwaliteit van het onderzoek
2. bevestiging van het resultaat door andere onderzoeken
3. publicatie door een wetenschappelijk tijdschrift
4. kans was dat het resultaat per toeval zou kunnen bereikt worden.

Transcendente Meditatie onderzoek scoort uitzonderlijk goed op al deze 4 factoren.

Kwaliteit en replicatie

Tot nu toe hebben meer dan 600 onderzoeken aan 250 universiteiten (zie lijst universiteiten) de effecten van Transcendente Meditatie bevestigd. Dit wil zeggen dat heel veel van de effecten door verschillende onderzoeken bevestigd zijn, soms zelfs door tientallen onderzoeken. Voor vele effecten rond TM kan men in dit geval spreken van resulaten van meta-analyses, grotere analyses die de gemiddelde resultaten van verschillende individuele onderzoeken gaan berekenen. Deze analyses geven een veel grotere betrouwbaarheid aan een resultaat. Meta-analyses zijn tot nu toe uitgevoerd rond het effect van TM op stress en angst (35 studies), rook-, alcohol- en drugsverslavingen (19 studies), bloeddruk (9 studies) en zelfactualisatie (18 studies).

De algemene trend bij deze 600 onderzoeken is dat onderzoeken van een hogere kwaliteit (waar men meer externe factoren kan uitsluiten) meestal een beter resultaat geven dan onderzoeken van een lagere kwaliteit, wat een zeer goed teken is. Onderzoeken die uitgevoerd worden door volledig onafhankelijke organisaties hebben over het algemeen ook een even goed of zelfs beter resultaat dan onderzoeken die uitgevoerd zijn door wetenschappers verbonden aan de TM organisatie.

Van deze 600 onderzoeken zijn er ongeveer 30 gebeurd in het onderwijs. Zie onderzoeken onderwijs.

Publicatie door wetenschappelijke tijdschriften.

Een wetenschappelijk vaktijdschrift linkt zijn reputatie aan de onderzoeken die het publiceert. Hoe hoger de reputatie, hoe voorzichtiger het tijdschrift dus zal zijn voor ze een onderzoek gaan publiceren. Meer dan 100 wetenschappelijke tijdschriften, inclusief zo goed als alle meest prestigieuze tijdschriften in de medische wetenschappen, hebben in totaal meer dan 350 wetenschappelijke onderzoeken die een positief effect aantoonden van TM gepubliceerd. Er zijn maar weinig fenomenen in de wetenschap die zoveel publicaties kunnen aantonen. Zie lijst van publicaties en lijst van wetenschappelijke tijdschriften.

Kleine kans op toeval.

In de fysica kan men meestal oorzaak en gevolg nauwkeurig identificiëren. In de humane wetenschappen is dit echter veel moeilijker, omdat mensen altijd aan zeer veel invloeden worden blootgesteld. Daarom speelt “probability”, de statistische berekening op de kans op toeval, een zeer grote rol in de betrouwbaarheid van het resultaat.

Als een wetenschapper een medicijn aan iemand geef dat hem gelukkiger zou maken, en de volgende dag voelt hij zich effectief een beetje gelukkiger. Kan hij dan met 100% zekerheid zeggen dat het medicijn de oorzaak was? Misschien kreeg de proefpersoon die dag een promotie op werk, of werd hij verliefd. Misschien was er een placebo effect, waar het geloof dat het medicijn zou werken op zich een effect creëert. Maar als we dit medicijn aan 100 proefpersonen geven, en die voelen zich allemaal gemiddeld een beetje gelukkiger, dan wordt de kans dat het nog een toeval was veel kleiner. En als die 100 proefpersonen zich de volgende dagen en weken gelukkiger voelen dan ooit tevoren, (groot effect en grote consistentie) dan weten we wel dat het waarschijnlijk geen toeval zal zijn.

De norm in de wetenschap is dat men met minstens 95% zekerheid moet kunnen zeggen dat het geen toeval was. Dit wordt weergegeven als p<.05. de “probability” is kleiner dan 0,05 of 5 ten honderd. Hoe kleiner de p waarde hoe indrukwekkender het resultaat.

Transcenderen wordt door de oude teksten beschreven als de hoogste menselijke ervaring, essentieel voor onze volledige ontwikkeling. Maar die ervaring heeft men al eeuwenlang niet meer gekend, omdat men de juiste techniek verloren is. Als dit waar is dan zouden de effecten van Transcendente Meditatie ook zeer uitzonderlijk moeten zijn, effecten die men nog nooit gezien heeft. Dit blijkt ondermeer uit de p waardes die men bij sommige resultaten ziet, die soms gaan van p<.001 tot p<.000000001. De p waardes geven zowel aan hoe betrouwbaar het resultaat is als hoe uitzonderlijk het resultaat is.