6. Onderwezen door getrainde professionals

Het is heel moeilijk om de techniek om te transcenderen zo perfect te onderwijzen dat de beoefening ervan heel gemakkelijk is. Iedere persoon is anders, dus men kan geen algemene formule van een boek nemen om deze toestand te bereiken. Men moet elke persoon persoonlijk op weg zetten, met de juiste persoonlijke begeleiding. Als de student eenmaal in het begin de juiste begeleiding gekregen heeft, kan hij echter wel gedurende de rest van zijn leven de techniek alleen beoefenen.

Tegenwoordig kan iedereen op het internet wel ergens een cursus volgen en zich “meditatieleraar” noemen, maar dat garandeert absoluut niet dat ze de persoon echt tot het transcendente kunnen brengen. De boeken zijn er altijd al geweest, al duizenden jaren, en toch is de ervaring van transcenderen verloren gegaan.

Transcendente Meditatie leraar worden, zodat men de unieke formule van deze techniek correct kan doorgeven aan anderen, vraagt een zeer intensieve opleiding die 5 maand duurt. Na deze opleiding krijgt de TM leraar een certificaat. Alleen met dit certificaat kan men correct de TM techniek doorgeven.

Over de laatste 40 jaar zijn er meer dan 40.000 TM leraren opgeleid, maar dit is huidig niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Wij nodigen dus nog anderen uit om de opleiding te volgen.

Transcendente Meditatie leraren maken allemaal deel uit van een grotere vereniging zonder winstoogmerk, de “Global Country of World Peace”.